Wie zijn wij?

Kerkbestuur

Het kerkbestuur draagt zorg voor het kerkelijke leven in de parochie en de daarmee samenhangende behartiging van de godsdienstige belangen, adviseert de pastoor bij diens …

Lees meer

Historie parochie H.Johannes de Doper

Monumentenzorg en archeologie (gemeente Gouda)  Geschiedenis Na het overlijden van de Goudse parochiaan Jan Nicolaas de Vos is een boekje uitgegeven. Het boekje geeft verder inzicht …

Lees meer