Kerkbestuur

Rudolf Scheltinga (deservitor), voorzitter

Marco Derks (assisterend pastor)

Marianne van der Veer-Wolff, secretaris

Anu Dekker-Ellala

Harrie van Os

Penningmeester: vacature