Kerkbestuur

Het kerkbestuur draagt zorg voor het kerkelijke leven in de parochie en de daarmee samenhangende behartiging van de godsdienstige belangen, adviseert de pastoor bij diens taak ten aanzien van de leden van de parochie, beheert het parochieel vermogen en geeft advies en steun aan behoeftige leden van de parochie. Het kerkbestuur bestaat uit de volgende leden:

Pastoor Marco Derks, voorzitter

Marianne van der Veer-Wolff, secretaris

Anu Dekker-Ellala, administratie

Harrie van Os, gebouwbeheer en verhuur

Het kerkbestuur is nog op zoek naar een vijfde lid dat binnen het kerkbestuur de functie van penningmeester zou willen vervullen.

Voor vragen kunt u contact opnemen met de secretaris van het kerkbestuur.