Oud-Katholiek

Bij iedere kennismaking probeer je jezelf in enkele trefwoorden samen te vatten. Ook als Oud-Katholieke Kerk krijgen wij vaak de vraag naar onze identiteit. Dat blijft altijd een ruwe schets waarin veel nuances verloren gaan. Door mee te doen, leer je ons pas echt kennen. Toch een tipje van de sluier? Wij zijn een open, gastvrije en veelkleurige katholieke geloofsgemeenschap waarin het samen vieren van de liturgie een belangrijke rol speelt. En een tikkeltje eigenwijs.

SACRAMENTEN

Het leven op aarde zien we als een geschenk van God, dat we met eerbied en ontzag tegemoet treden. Het leven is geen eigendom waarover …

Lees meer

Trefwoorden

Waar staat de Oud-Katholieke Kerk voor? Hier leest u vijf eigenschappen die haar karakteriseren.

Lees meer

Veelgestelde vragen

Wat is de Oud-Katholieke Kerk? Waar komt die naam vandaan? Wat geloven oud-katholieken? Op deze en andere vragen leest u hier het antwoord.

Lees meer

Veilige kerk

De Oud-Katholieke Kerk wil een veilige kerk zijn, een plaats waar mensen samenkomen om hun geloof gestalte te geven waarbij zij er op mogen vertrouwen …

Lees meer

Privacy

De Oud-Katholieke Kerk gaat zorgvuldig om met de gegevens van haar leden en gastleden. Wij leggen alleen die gegevens vast die nodig zijn om samen …

Lees meer

Bernd Wallet verkozen tot nieuwe aartsbisschop van Utrecht

Het Kiescollege van het aartsbisdom Utrecht heeft vandaag in de eerste stemronde Barend Theodoor (Bernd) Wallet (48) verkozen tot nieuwe aartsbisschop van Utrecht en 84ste opvolger …

Lees meer