Uw steun

Stichting  Restauratie  Oud-Katholieke Kerk Gouda zet zich in om het monumentale gebouw en inventaris in goede staat te houden. De kerk en het orgel zijn Rijksmonument.

Wanneer u ons wilt steunen kunt u uw bijdrage overmaken op rekening NL49ABNA0427819245 t.n.v.St. Restauratie Oud-Katholieke Kerk Gouda.

De Stichting verzorgt de verhuur van kerkgebouw en parochiekamer.

De Stichting heeft een ANBI-erkenning zodat uw giften aftrekbaar zijn.

Website van de Stichting:  https://restauratie-goudaoudkatholiek.nl

Alvast onze hartelijke dank.

Het Stichtingsbestuur.