Contact

parochie H. Johannes de Doper

Pastoraat: pastoor Rudolf Scheltinga : email

Secretaris kerkbestuur : Marianne van der Veer : email

Verhuur kerkruimten: Robert Vuijk: email

Correspondentie over de website : email