Contact

Parochie van de H. Johannes de Doper

Voor pastorale zaken kunt u contact opnemen met pastoor Marco Derks.

Voor bestuurlijke zaken of vragen over deze website kunt u contact opnemen met de secretaris van het kerkbestuur, Marianne van der Veer-Wolff.

Voor vragen over de huur van de kerkzaal kunt u contact opnemen met Robert Vuijk.

Algemeen postadres: Hoge Gouwe 107, 2801 LD Gouda