Contact

parochie H. Johannes de Doper

Voor pastorale zaken: Marco Derks (assisterend pastor)

Voor bestuurlijke zaken: secretariaat kerkbestuur of Rudolf Scheltinga (deservitor)

Voor verhuur kerkruimten: Robert Vuijk

Voor vragen over deze website: Kees van der Laan

Algemeen postadres: Hoge Gouwe 107, 2801 LD Gouda