Zondag 23 oktober: Eucharistieviering met doop van Myrthe en Aafke Jellema

Op zondagochtend 9 oktober zal pastor Marco Derks als diaken Myrthe en Aafke Jellema aannemen als geloofsleerlingen. Twee weken daarna, op zondagochtend 23 oktober, zal hij hen dopen. Vanaf die dag zullen Myrthe en Aafke net als wij de naam van Christus dragen en opgenomen zijn in onze gemeenschap. Of zoals Aafke het zei: “Het voelt goed om meer in God te geloven en dopen geeft me het gevoel om dicht bij Hem te zijn.” Dat willen we samen vieren.

Myrthe en Aafke zijn niet direct na hun geboorte gedoopt. Hun vader Hylco is enkele jaren geleden binnengelopen bij de Oud-Katholieke Kerk en heeft sindsdien daar een thuishaven gevonden. Hylco is twee jaar geleden door pastoor Henk Schoon gedoopt. Myrthe en Aafke hebben nu beiden aangeven zelf ook gedoopt te willen worden. “De gesprekken daarnaartoe hebben wij als ouders als verrijkend en leuk ervaren, waarbij hun mooie vragen ons ook zelf tot nadenken brachten.”

Myrthe en Aafke zijn met enige regelmaat te vinden in de viering en zeker in de kinderkerk. “Het is heerlijk om te zien hoe vertrouwd en gelukkig zij zich voelen in de dienst en in de momenten daaromheen. Wij hopen dat het geloof hen tot steun en vreugde zal zijn en willen hen graag opvoeden met het geloof in de liefde van Christus. Als ouders zijn wij dan ook erg blij dat zij zelf deze keuze hebben gemaakt en daarin alle steun van hun omgeving en onze gemeente ontvangen.”