Disclaimer

De webmaster van deze site neemt geen verantwoordelijkheden ten aanzien van de eventuele rechten van foto’s, artikelen en/of afbeeldingen die door derden zijn toegestuurd en geplaatst zijn op deze site. Hoewel bij het samenstellen van de inhoud van deze site de uiterste zorg is nagestreefd, sluit de webmaster iedere aansprakelijkheid uit voor onjuistheden, onvolledigheden en eventuele gevolgen van het handelen op grond van informatie die op of via deze site beschikbaar is.

Foto’s op de pagina’s
Op de foto’s en artikelen op deze internetpagina’s kan copyright berusten. Wanneer men een foto wil overnemen op welke wijze dan ook, dient altijd contact te worden opgenomen met webmaster.

Artikelen
Geplaatste artikelen, brochures en/of uitspraken zijn rechtstreeks overgenomen van de bron; de opinie van de auteur hoeft niet overeen te komen met die van webmaster of overeen te komen met de werkelijkheid.

Websites
Binnen de website kunnen links naar websites van andere organisaties opgenomen zijn. De webmaster is niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze websites. Deze links worden uit oogpunt van service aangeboden en betekenen niet dat het webmaster automatisch instemt met de inhoud van deze websites.

Aan publicaties op deze site kunnen geen rechten ontleend worden.

Heeft u vragen? Mail naar de webmaster : email