Een zegen over je huis voor het nieuwe jaar

Afgelopen zondag, op het feest van Driekoningen, zijn huiszegens uitgedeeld. Die hebben de vorm van een sticker die je op of boven je voordeur kunt plakken. Op de sticker staat het jaartal 2023 en de tekst “Christus Mansionem Benedicat” (Christus zegene dit huis). De letters samen zijn ook de eerste letters van de namen van de drie koningen: Caspar, Melchior en Balthazar. Zoals zij het ‘huis’ van Jezus, Maria en Jozef bezochten en zegenden, zo zegent de priester via deze sticker jouw huis en allen die daar wonen of binnenkomen. Daarom heten ze ook wel Driekoningenzegens. Mocht je afgelopen zondag niet in de viering zijn geweest, dan kun je de komende zondagen een huiszegen ophalen. Wil je meer weten over wie de stickers heeft gemaakt en waar deze traditie vandaan komt, ga dan naar de oudkatholiek.nl

Foto: Nenne-Ochs, Kindermissionswerk, Pfarrei Sankt Georg