Retraitedagen God.….. een ervaring?

Sedert 2012 wordt elk jaar aan oud-katholieken (en andere gelovigen) de mogelijkheid geboden zich
in een of ander aspect van de oudkatholieke spiritualiteit te verdiepen. Dat zijn deze retraitedagen!
De retraitedagen bieden de gelegenheid die contemplatieve kant van onze spiritualiteit bewuster te
leven: stilte-meditaties, wandelingen in de natuur, persoonlijke stille tijd en korte spirituele impulsen
samen met momenten van uitwisseling vormen het raamwerk voor een ervaring die veel kan gaan
betekenen. De uitnodiging voor deze ‘inkeerdagen‘ richt zich op de eerste plaats tot leken-gelovigen,
alhoewel geestelijken en theologen ook welkom zijn. De ‘inkeerdagen‘ zijn erop gericht ons geloven
meer in ons dagelijkse leven te verankeren en te laten functioneren.
De retraitedagen worden gehouden in de Sint Willibrord abdij te Doetinchem en zijn van vrijdag 12
juli a.s. tot maandag 15 juli. De voertalen zijn Nederlands en Duits. Het aantal deelnemers is
maximaal 30 personen. (deelname naar volgorde van inschrijving) De kosten zijn € 350. Wie om
financiële redenen van deelname zou af moeten zien, wordt verzocht dat de melden. In beperkte
mate is subsidiëring mogelijk.) Aanmelden kan tot 16 Juni 2024 Meer informatie en aanmelding:
einkehr_ak@outlook.de Na aanmelding ontvangt men een bevestiging en de uitnodiging om te
betalen.