Vieringen in de Goede Week.

De Goede Week begint op Palmzondag (24 maart) met een palmprocessie en eucharistieviering om
de gebruikelijke tijd van 10:30 uur. Op woensdag is er om 19:30 uur een Eucharistieviering met
oliewijding (Chrismamis) in de Ste. Gertrudiskathedraal in Utrecht, zie hierna. Een afgevaardigde van
onze parochie neemt de H. Oliën voor onze parochie in ontvangst. Op Witte Donderdag om 20:00 uur
is er een Eucharistieviering, op Goede Vrijdag om 15:00 uur een Gebedsdienst met Kruisverering en
op zaterdagavond om 21:00 uur de Paaswake.
Zie verder de agenda op de site.